Verksamhet

Hässleholms PSK är med i Svenska Pistolskytteförbundet. Här under är en lista med de skjutformer som mest frekvent utövas inom Hässleholms PSK.