Hässleholms Pistolskytteklubb är nerlagd och vi hänvisar skytteintresserade till Hässleholms Skytteklubb istället, www.hassleholmssk.se